In contact met de ander

in contact met anderen Welke van onderstaande uitspraken is voor jou van toepassing;

 • je voelt je soms niet gezien of gehoord
 • je laat moeilijk je kwetsbare kant zien
 • je voelt je wel eens eenzaam
 • je hebt het gevoel er (vaak) alleen voor te staan
 • je vindt het lastig om steun te vragen
 • je maakt het de ander graag naar de zin en vergeet daarbij je eigen behoeften
 • je kan niet jezelf zijn in de relatie met de ander
 • je ervaart problemen in de relatie waaraan je wilt werken
 • je durft geen volgende stap te zetten in je relatie
 • je cijfert jezelf weg
 • je bent gevoelig voor confrontaties
 • je bent vaak bezig met het lot van een ander
 • je voelt je niet altijd welkom
 • je offert je vaak op
 • je vindt het moeilijk om voor jezelf te kiezen, grenzen aan te geven en ruimte in te nemen

HET MOMENT  heeft tot doel dat je onafhankelijk kan zijn in liefdevolle verbinding met jezelf en de ander. Onafhankelijk in de zin van een eigen koers varen, zelfstandigheid, vrijheid en autonomie.

Wat speelt er bij jou?

Als je in het contact met een ander ergens tegenaan loopt, kan je wensen dat de ander veranderd, daar ben je vrij in. De vraag is echter of  dat ooit gaat gebeuren en wat het investeren richting die ander jou oplevert. Vaak gaat het ten koste van veel negatieve energie. De ervaring is, dat als je aan de slag gaat met jezelf, jij de verandering kan zijn die je zelf wenst en de relatie met de ander daarmee positief wordt beïnvloedt. Het kan hierbij gaan om een partnerrelatie, ouder-kindrelatie, familierelatie, werkrelatie, een vriendschap of specifiek een ex-partner of schoonouders of welke relatie dan ook.

Is dit het moment voor jou om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en opzoek te gaan naar inzichten, waardoor ruimte ontstaat voor groei bij jezelf en in het contact met anderen. Neem dan vrijblijvend contact op.

 

Reactiemogelijkheid is gesloten