In contact met je partner

Op het moment dat jullie het gevoel hebben dat jullie relatie veranderd is. Bij de een is er sprake van woordenwisselingen, bij een ander is er het gevoel steeds meer langs elkaar heen te leven. Elke relatie draait om de balans tussen autonomie (zelfstandigheid) en verbondenheid. Het lijkt wel of de verbondenheid van het begin verdwenen is en ieder op een eiland zit. Herken je dit neem dan contact op om een afspraak te maken.

Gun jezelf en je relatie een kans

 

Tijdens gesprekken worden de patronen, die in de loop der tijd zijn ontstaan, in kaart gebracht. We bekijken welke patronen positief en bevorderend zijn voor de relatie en welke negatief en belemmerend werken. Jullie beslissen zelf of je belemmerende patronen wilt en kunt doorbreken. De verwijten die jullie hebben naar elkaar worden vertaald in behoeften en wensen. Achter elk verwijt zit een behoefte of een wens. Door de wens uit te spreken in plaats van het verwijt, kan de ander kijken of hij/zij daarin tegemoet kan en wil komen. Tevens wordt er gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen jullie. Als jullie de verschillen accepteren, kunnen jullie van elkaar gaan leren.

Een relatie vraagt veel van twee individuen, met ieder hun eigen geschiedenis en eigen denkwereld. Wat we van buiten zien, zegt niets over onze binnenwereld. HET MOMENT kan jullie verbinden door in gesprek te gaan over de binnenwereld van jullie beiden om de verbinding in de buitenwereld, jullie relatie te versterken.

Als dit het moment is voor jou, neem dan vrijblijvend contact op.

Reactiemogelijkheid is gesloten